Back

Textos i Documents

El Mestre Racional a la Corona d’Aragó (1283-1419). Volum II.

Tomàs DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS

Adquirir
IMPRIMIR

Nova incorporació a l’arxiu digital de la Fundació d’aquesta publicació en pdf. Es tracta del segon volum d’aquesta obra dedicada al mestre racional, hom inclou un apèndix documental referit a la normativa del règim jurídic d’aquest funcionari, i un altre amb més documents de tipus jurídic també referits a tal personatge. Són en total 215 documents entre els anys 1277 i 1420 que complementen enormement la primera part textual d’aquesta publicació, ja considerada un clàssic dintre dels llibres dedicats a l’administració reial al nostre país.

Nº Col·lecció: 14

Any de publicació: 1987

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Dret públic, Econòmica, Política i institucional

ISBN: 84-86387-51-5

Pàgines: 176