Back

Textos i Documents

El Mestre Racional a la Corona d’Aragó (1283-1419). Volum I.

Tomàs DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS

Nova incorporació a l’arxiu digital de la Fundació d’aquesta publicació en pdf. Es tracta de la tesi doctoral de l’autor, aquesta obra s’ocupa del no sempre ben tractat historiogràficament mestre racional, funcionari cabdal en l’administració financera de la Corona d’Aragó. L’obra no només es centra en l’acurada història d’aquest càrrec i la seva evolució al llarg dels anys, sinó que també fa un estudi dels seus aspectes jurídics, és a dir, la seva constitució orgànica, i es basa especialment en els rics fons de l’Arxiu de la Corona d’Aragó més consultes addicionals a València i Perpinyà.

Nº Col·lecció: 13

Any de publicació: 1987

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Dret públic, Econòmica, Política i institucional

ISBN: 84-86387-50-7

Pàgines: 444