Back

Estudis

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle XV.

Salvatore MARINO

La publicació del Memorial dels infants de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona posa a l’abast dels estudiosos una font de primera mà per a l’estudi de la història hospitalària a la ciutat de Barcelona, i es mostra, una vegada més, la capacitat d’aquesta ciutat, de les seves institucions i els seus representants de posar-se al capdavant de les reformes hospitalàries que exigia la societat barcelonina de principis del segle xv, contemporàniament al que s’estava produint a altres ciutats europees com Siena, Florència, París, Milà o Nàpols.

L’estudi previ a l’edició del Memorial ressalta el paper de l’escriptura com a eina fonamental per a la conservació, custòdia i gestió de la documentació que va generar l’Hospital. Ben aviat va sorgir la necessitat d’elaborar unes ordinacions per regular l’exercici, el correcte funcionament dels diferents serveis, la documentació que s’hi produïa, les obligacions dels oficials i treballadors, en definitiva, i en paraules dels autors, “ordenar de forma eficaç tot allò que era necessari per a l’organització de l’Hospital”. Hi ha una clara voluntat de control de totes les activitats dutes a terme i de totes les persones involucrades, entre les quals les criatures que eren deixades a les seves portes, autèntiques protagonistes del Memorial i de molta altra documentació notarial.

Nº Col·lecció: 77

Any de publicació: 2019

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Esglèsia, Medicina i Ciència, Món urbà, Social

ISBN: 978-84-1303-078-4

Pàgines: 168