Back

Acta Notariorum Cataloniae

El manual de les escriptures públiques d’Ignasi Cases i Ferrer, notari de Valls (1790-1791). Volum I.

Joan PAPELL I TARDIU

Adquirir
IMPRIMIR

Ja als dos anteriors números d’aquesta col.lecció, la Fundació Noguera havia trencat amb la tradició de publicar manuals de temps medievals, per oferir-nos llibres notarials d’altres èpoques, interessants també per revelar-nos gran quantitat d’informació sobre la societat del seu temps. En aquest cas es tracta d’un notari de finals del segle XVIII resident a Valls, Ignasi Cases i Ferrer, ciutadà honrat de Barcelona i segon membre d’una nissaga que perpetuà l’ofici fins 1834.

Nº Col·lecció: 11

Any de publicació: 2001

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Notariat

ISBN: 84-7935-948-X

Pàgines: 636