Back

Acta Notariorum Cataloniae

El manual de 1780 de Josep Clot Blet, notari de Reus

Roser PUIG I TÀRRECH

Transcripció acurada d’un manual del notari públic per autoritat reial Josep Clot i Blet, nascut a Altafulla i domiciliat a Reus, on va exercir entre els anys 1778 i 1790, El volum que presentem correspon al 1780, i és a l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT), on es conserva dins del fons notarial del districte de Reus.

La llengua emprada majoritàriament és la catalana, amb més de les dues terceres parts de les escriptures, en concret el 68,75%, i la resta, un 31,25%, foren redactades en castellà. Quan l’instrument està redactat en català el notari escriu la signatura en aquesta llengua, amb la fórmula: “En poder de mi, Joseph Clot y Blet, notari”. Quan és en castellà, la fórmula és la següent: “Ante mi, Joseph Clot y Blet, escribano”.

Nº Col·lecció: 28

Any de publicació: 2015

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 978-84-9975-580-9

Pàgines: 637