Back

Llibres de Privilegis

El Llibre Verd Major de Perpinyà (segle XII-1395).

Vicent GARCIA EDO

El Llibre Verd Major de Perpinyà és el més important dels cartularis que es conserven actualment a l’Arxiu Municipal d’aquesta ciutat. El nom li prové del color de la seva relligadura, que era característic en aquest tipus de llibres.

Es va confeccionar a les acaballes del segle XIV i recull els privilegis més antics i altres documents relatius a la ciutat, datats entre mitjan segle XII i l’any 1395, amb el resultat que constitueix un total de tres-cents tretze textos bàsics per al coneixement del primer període documental de la seva història.

Nº Col·lecció: 15

Any de publicació: 2010

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya Nord, Corona d'Aragó (antics regnes), Europa

Temàtica històrica: Dret públic, Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: 978-84-9779-956-0

Pàgines: 802