Back

Textos i Documents

El llibre de comptes com a font per a l’estudi d’un casal noble de mitjan segle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles.

Josep CANELA I FARRÉ - M. Àngels SERRA I TORRENT - Jordi ANDREU I DAUFÍ

Estudi i transcripció d’un memorial de comptes de la senyora de Novalles i la vall d’Osor, dipositat a l’Arxiu Capitular de Barcelona per raó del llegat que aquella féu a la Pia Almoina de la Seu. L’obra es interessant sobretot perquè per no hi ha publicades gaires fonts d’aquest tipus; a més, subministra nous elements tant per la història econòmica com de la dona medieval, i també és una novedosa aportació a l’estudi de la vall d’Osor, zona poc tractada pels historiadors.

Nº Col·lecció: 27

Any de publicació: 1992

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Econòmica, Família, Feudalisme, Social

ISBN: 84-7935-112-8

Pàgines: 228