Back

Acta Notariorum Cataloniae

El Liber Iudeorum núm. 90 de l’Aleixar (1344-1348). Estudi i edició.

M. Teresa ALEIXANDRE I SEGURA

Els Libri Iudeorum dipositats a alguns arxius catalans són claus per a l’estudi de la societat jueva a la Catalunya medieval. Ens permeten conèixer aspectes de la seva activitat privada, a diferència de la documentació reial cancelleresca o municipal, més oriientades a la seva esfera pública. Si bé l’instrument tipus es relaciona amb el préstec, també trobarem compra-vendes, lloguers, dots i augments, procures, tutories o contractes d’aprenentatge.

La documentació -de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona– es centra en la vila de l’Aleixar al comtat de Prades. A redós del seu mercat setmanal allà va crèixer una remarcable comunitat jueva. Ens permet conèixer el seu entramat social, urbanístic i econòmic fins al 22 de maig de 1348, poc temps abans dels primers brots de la Pesta Negra.

Nº Col·lecció: 16

Any de publicació: 2004

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Dret privat, Jueus, Notariat

ISBN: 84-9779-228-9

Pàgines: 503