Back

Estudis

El dret comú i Catalunya, VII. Actes del VIIè Simposi Internacional de 1997.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Adquirir
IMPRIMIR

Edició de les actes i col.loquis d’aquest Setè Simposi Internacional, aquesta vegada en col.laboració amb l’associació Jaume de Montjuïc; hom torna a oferir diverses conferències erudites i col.loquis interessants fets i participats per alguns dels més grans experts en la història del dret. Com sempre, el títol del simposi pot portar a engany, perquè tot i centrar-se en la història del dret català, en realitat els seus límits territorials s’extenen molt més enllà

Nº Col·lecció: 15

Any de publicació: 1998

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Europa

Temàtica històrica: Dret comú