Back

Estudis

El dret comú i Catalunya, VI. Actes del VIè Simposi Internacional de 1996.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Adquirir
IMPRIMIR

Continuació de l’anterior simposi, en aquesta nova edició hom incideix en temes ja tractats en aquell sense sortir-se del marc cronològic donat pel jurista Accursi. Així, assistim a notables intervencions sobre Catalunya i el dret comú, les costums franco-lombardes, les costums angevines als segles X i XI, la penetració del vocabulari romà als costumaris francesos, la justícia i jurisdicció a l’Aragó de les edats Mitjana i Moderna o l’obra legisladora de l’emperador Frederic II.

Nº Col·lecció: 12

Any de publicació: 1997

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Regnes Península Ibérica, Europa

Temàtica històrica: Dret comú