Back

Estudis

El dret comú i Catalunya, IX. Actes del IXè Simposi Internacional de 1999. La família i el seu patrimoni.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Adquirir
IMPRIMIR

Per causes diverses, aquesta és la darrera vegada que la Fundació Noguera s’encarrega de publicar les actes d’aquesta sèrie de simposis. Aquest novè simposi, després de vuit reunions centrades en l’estudi de les relacions entre l’ius commune i els iura propria, mira de concretar els resultats adquirits mitjançant una tasca concreta: l’estudi de la institució familiar a Catalunya, des de l’Edat Mitjana fins els nostres dies.

Nº Col·lecció: 22

Any de publicació: 2000

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Europa

Temàtica històrica: Dret comú, Família