Back

Estudis

El dret comú i Catalunya, IV. Actes del IVt Simposi Internacional de 1994. Homenatge al professor Josep M. Gay Escoda.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Adquirir
IMPRIMIR

Aquest IV simposi tingué com a estimul l’homenatge tributat al desaparegut professor Josep Maria Gay Escoda, gran impulsor d’aquestes reunions, i comptà amb l’asistència de diversos especialistes en el costum i la formació del dret, tant a la Península Ibèrica com a altres parts d’Europa, que completaren les seves conferències amb diversos i vius col.loquis, preparant el camí pel cinquè simposi, més determinant en aquesta temàtica.

Nº Col·lecció: 10

Any de publicació: 1995

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Regnes Península Ibérica, Europa

Temàtica històrica: Dret comú