Back

Estudis

El dret comú i Catalunya. I. Actes del Ir Simposi Internacional de 1990.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Amb aquest primer simpòsi hom volia donar a conèixer la tradició del dret comú català i d’aquesta manera assegurar la seva pervivència, un dels trets distintius de l’ànima històrica catalana. Les contibucions dels participants en aquesta reunió van anar sobretot encaminades al seu període inicial, oferint una panoràmica dels juristes que estractant la llei justinianea construiren l’ordenament jurídic que es consolidà a Catalunya a partir del segle XII.

Nº Col·lecció: 2

Any de publicació: 1991

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Europa

Temàtica històrica: Dret comú

ISBN: 84-7935-051-2

Pàgines: 336