Back

Diplomataris

El Cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià.

Manuel PASTOR I MADALENA

Al País Valencià és poca la documentació conservada pertanyent a les senyories laiques, en contraposició a altres dominis més potents, com les institucions eclesiàstiques. Tot i això, a la Biblioteca de Catalunya es conserva un còdex, fins ara gairebé desconegut, relatiu a l’alqueria de Xestalgar, a la comarca dels Serrans.

El propòsit del còdex fou, segons l”autor, deixar manifesta la jurisdicció que els senyors de Xestalgar exerciren sobre el seu terme i la forma de transmissió dels seus drets, des de Jaume I -que l’any 1238 la cedí a Rodrigo Ortís- fins els comtes d’Alcúdia. Ara bé, la major part de la documentació abasta tan solament el període feudal on es configurà aquesta jurisdicció.

Nº Col·lecció: 29

Any de publicació: 2004

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: València

Temàtica històrica: Diplomataris, Feudalisme

ISBN: 84-9779-250-5

Pàgines: 286