Back

Textos i Documents

El Cartoral de Santa Maria de Roca Rossa.

Josep M. PONS I GURI

Conegudes són ja les valuoses aportacions de Josep Maria Pons i Guri a la historiografia de Catalunya, moltes de les quals han estat editades per la Fundació Noguera. En aquest cas, veu la llum amb aquest número 7 la publicació d’un còdex conservat a l’Arxiu Capitular de Solsona amb multitud de documents sobre el monestir de Roca Rossa, entre 1145 i 1310; una font molt interessant per a l’estudi del vescomtat de Cabrera durant els segles medievals, acompanyada a més de diversos apèndixs.

Nº Col·lecció: 7

Any de publicació: 1984

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-398-2985-X

Pàgines: 416