Back

Diplomataris

El Cartoral de Rúbriques Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324).

Josep M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ

El Cartoral de Rúbriques Vermelles, és el segon dels cartorals de l’Arxiu Diocesà de Girona. Es tracta d’un dels primers inèdits de Josep M. Marquès que s’editen de manera pòstuma. La transcripció es dels 186 documents del Cartoral, ordenats cronològicament, que fou elaborat sota l’auspici de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona i que abasta del 1002 al 1395. L’obre es una aportació històrica remarcable: el volum s’acompanya dels regests, la prosopografia, més de 1300 notes a peu de pàgina i els índexs d’antropònims i toponímic.

Nº Col·lecció: 46

Any de publicació: 2009

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Esglèsia

ISBN: 978-84-9779-824-2

Pàgines: 797