Back

Diplomataris

Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225). Volum II.

Joan PAPELL I TARDIU

L’any 1947 Frederic Udina i Martorell va publicar el seu “Llibre Blanch” de Santas Creus, una de gran significació. Aquest Diplomatari ve a completar la publicació d’aquella magna obra. Joan Papell ha dut a terme un procés d’edició invers al de Frederic Udina. Si aquest va transcriure el cartulari de Tarragona i el completà amb documents conservats a l’AHN, el primer ha transcrit tots els conservats dins l’arxiu madrileny, i aquells que allí no estaven inventariats els ha extret del cartulari. I a més, el període abastat és sensiblement més gran (de l’any 975 al 1225).

Aquesta obra s”afegeix a tota una sèrie de diplomataris (d’Alguaire, Gardeny, Tortosa o Poblet entre d’altres) que oferieixen una nova panoràmica de la conquesta i repoblació de la Catalunya Nova, des de mitjan segle XII fins a principis del segle XIII.

Nº Col·lecció: 36

Any de publicació: 2005

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-9779-335-8

Pàgines: 484