Back

Diplomataris

Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca (1361-1386). Volum II.

Lorenzo ANDRINAL - Pau MORA

Adquirir
IMPRIMIR

Segona part d’aquest diplomatari, en què els autors continuen transcrivint les nombroses notícies documentals que el monestir de la Real acumulà durant els escassos vint-i-cinc anys que tracta l’obra, que en la seva totalitat incorpora més de 663 documents a banda d’un afegit de dotze més. L’edició inclou documents tan interessants com nombroses cartes reials o instruments faents a les relacions amb Santa Maria de Poblet.

Nº Col·lecció: 4

Any de publicació: 1993

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Illes Balears

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-7935-186-1

Pàgines: 544