Back

Diplomataris

Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca (1361-1386). Volum I.

Lorenzo ANDRINAL - Pau MORA

Adquirir
IMPRIMIR

Continuació del primer diplomatari de la Real publicat l’any 1982 a Palma de Mallorca, aquesta nova edició comprèn en el seu primer volum un fornit comentari històric sobre els anys tractats, època molt rica en documentació atès s’han conservat tots els protocols de l’escrivania de la cúria del monestir; aquesta introducció incorpora diverses làmines amb exemples escriptoris i una nodrida relació sobre els quatre abats del període estudiat.

Nº Col·lecció: 3

Any de publicació: 1993

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Illes Balears

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-7935-183-7

Pàgines: 532