Back

Diplomataris

Diplomatari de Santa Maria d’Amer.

Esteve PRUENCA I BAYONA

Adquirir
IMPRIMIR

L’edició de la documentació monàstica és un mitjà destacat per al coneixement del passat medieval català. Tot i no ser una feina fàcil, en aquest volum mossèn Marquès edita la reconstrucció del diplomatari d’Amer, duta a terme pel malaguanyat Esteve Pruenca, malgrat els grans buits documentals existents. La documentació abasta des del segle IX a mitjan segle XIV, però hi són especialment nombrosos els instruments redactats a partir de 1200.

Nº Col·lecció: 7

Any de publicació: 1995

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-7935-288-4

Pàgines: 398