Back

Diplomataris

Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara. Terrassa, 958-1207.

Pere PUIG I USTRELL - Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Joan SOLER I JIMÉNEZ

Adquirir
IMPRIMIR

Publicació de 221 documents sobre les esglésies de Sant Pere i Santa Maria de Terrassa a l’Edat Mitjana, acompanyats d’una notable introducció històrica de 172 pàgines a càrrec del mateix Puig i Ustrell. Tant l’edició dels documents com la introducció aporten dades noves sobre la zona estudiada i en reinterpreten d’antigues, mostrant-nos un enorme desplegament erudit. Hom acompanya tot això amb un apèndix de 9 documents més i un valuós índex temàtic.

Nº Col·lecció: 24

Any de publicació: 2001

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Diplomataris, Esglèsia

ISBN: 84-7935-861

Pàgines: 608

Altres publicacions de Pere PUIG I USTRELL

Altres publicacions de Vicenç RUIZ I GÓMEZ

Altres publicacions de Joan SOLER I JIMÉNEZ