Back

Diplomataris

Diplomatari de Sant Pere d’Ègara iSanta Maria de Terrassa, 1203 – 1291.

Pere PUIG I USTRELL - Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Joan SOLER I JIMÉNEZ - Alan CAPELLADES I RIERA

Aquest llibre completa la publicació de l’any 2001 amb els 221 documents del período anterior, sobre les esglésies de Sant Pere i Santa Maria de Terrassa a l’Edat Mitjana, acompanyats d’una notable introducció històrica a càrrec del mateix Puig i Ustrell. Tant l’edició dels documents com la introducció aporten dades noves sobre la zona estudiada i en reinterpreten d’antigues, mostrant-nos un enorme desplegament erudit. Hom acompanya tot això amb un apèndix de documents més i un valuós índex temàtic.

Nº Col·lecció: 63

Any de publicació: 2013

ISBN: 978-84-7975-926-3

Pàgines: 581

Altres publicacions de Pere PUIG I USTRELL

Altres publicacions de Vicenç RUIZ I GÓMEZ

Altres publicacions de Joan SOLER I JIMÉNEZ

Altres publicacions d'Alan CAPELLADES I RIERA