Back

Diplomataris

Diplomatari de Pere el Gran. 2. Relacions internacionals i política exterior (1260-1285)

Stefano M. CINGOLANI

Aquest segon volum del diplomatari (abreujat d’ara endavant Dip. 2), al contrari, és degut a una selecció temàtica i s’hi recullen documents relatius a la política exterior i a les relacions internacionals procedents dels registres de la Reial Cancelleria; s’hi inclouen també els documents procedents d’un qüern conservat al fons Varia de Cancelleria.

Es publiquen ordenats: relacions amb la Corona de Castella, amb el regne de Mallorca, amb el regne de Navarra,amb el regne de Portugal, d’Anglaterra , França ,amb Carles d’Anjou , amb els diferents estats i nobles italians, amb el papat, amb el món musulmà i altres relacions més esporàdiques

Nº Col·lecció: 68

Any de publicació: 2015

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya Nord, Corona d'Aragó (antics regnes), Mediterrà occidental i Magrib, Regnes Península Ibérica, Europa

Temàtica històrica: Art i Arquitectura, Diplomataris, Feudalisme, Monarquia, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-622-6

Pàgines: 837