Back

Diplomataris

Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins (1258-1285).

Stefano M. CINGOLANI

En aquest volum es publiquen els pergamins i les cartes datats al regnat de Pere el Gran que són a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, als fons de Cancelleria, Pergamins Pere II, Cartes Reials Diplomàtiques Pere II, i Consell de Cent. A més s’hi inclouen un cert nombre de pergamins del regnat de Jaume I, on la intervenció de l’infant Pere és directa, i algun altre document que hi ha registrat a les Cartes Reials Diplomàtiques de Jaume I i d’Alfons II, i al fons de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem.

Aquest diplomatari representa tan sols un petit pas endavant, tenint en compte l’enorme quantitat de documentació encara per publicar, sobretot perquè, tot i l’extrema síntesi i parcialitat de la documentació aplegada, palesa molts i diferents aspectes tant de l’acció política com de l’administrativa del rei.

Nº Col·lecció: 62

Any de publicació: 2011

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Diplomataris, Monarquia, Pergamins, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-135-1

Pàgines: 866