Back

Diplomataris

Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200). Volum I.

Antoni BACH I RIU

Primera part de l’edició de tots els documents pertanyents al segle XII conservats a l’Arxiu Diocesà de Solsona referents a la famosa canònica de Santa Maria, tant dels pergamins com de dos cartorals. Aquest primer volum inclou 331 documents fins 1150, cobrint tots els aspectes de l’activitat econòmica i patrimonial d’aquesta casa religiosa i de tots els seus dominis medievals, acompanyats d’una petita introducció històrica.

Nº Col·lecció: 26

Any de publicació: 2002

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Lleida

Temàtica històrica: Diplomataris, Esglèsia

ISBN: 84-7935-957-9

Pàgines: 416