Back

Diplomataris

Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum III.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU

L”Arxiu de la Catedral de Barcelona és la institució que ha conservat més pergamins solts de l”eòca medieval de tot el món. Ja se n”havien publicat els corresponents als segles IX i X, un total de 351 -per l”arxiver Dr. Àngel Fàbraga-. Amb la present edició que recull els pergamins del segle XI, es completa l”obra anterior i es posa a l”abast dels investigadors 1.716 documents d”aquesta època. La col·lecció diplomàtica va precedida d”una anàlisi sobre la seva tipologia jurídica, aspectes antroponímics i cronològics, i la “ratio editionis”. Clou l”obra un extens índex toponomàstic.

Nº Col·lecció: 39

Any de publicació: 2006

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Diplomataris, Esglèsia

ISBN: 84-9779-408-7

Pàgines: 578

Altres publicacions de Carme BATLLE I GALLART

Altres publicacions de Josep BAUCELLS I REIG

Altres publicacions de Àngel FÀBREGA I GRAU

Altres publicacions de Josep HERNANDO I DELGADO

Altres publicacions de Manuel RIU I RIU