Back

Diplomataris

Diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona (1039-1241)

Irene BRUGUÉS - Núria JORNET I BENITO - Coloma BOADA - Carme MUNTANER I ALSINA - Jordi CASALS

El present treball no és el diplomatari d’aquest monestir, sinó que, com el seu títol indica,és el diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona entre dues dates concretes, el 1039, any del primer pergamí de la col·lecció, i el 1241. S’optà pel 1241 com una data significativa per a la història del monestir, ja que fou l’any de la mort del papa Gregori IX i del bisbe de Barcelona Berenguer de Palou, dos actors amb un paper molt destacat en la fundació i assentament d’aquesta primera comunitat de clarisses en terres catalanes.

Així, doncs, edita tan sols aquells documents que formen (o han format) part de la col·lecció de pergamins del fons d’aquest monestir, i no altres documents dins el mateix marc cronològic  referents a Santa Clara de Barcelona, però conservats en altres arxius, fons o suports.

Nº Col·lecció: 78

Any de publicació: 2019

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Diplomataris, Esglèsia, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 978-84-1303-129-3

Pàgines: 608