Back

Diplomataris

Diplomatari de la Ciutat de Manresa (segles IX-X).

Albert BENET I CLARÀ

Adquirir
IMPRIMIR

Amb prop de tres-cents documents publicats, aquest és el primer diplomatari d’una ciutat alt medieval catalana, i fa de Manresa una de les ciutats més ben documentades pel que fa a aquells segles, tot i la dispersió arxivística dels documents publicats. Precisament, és el treball de recopilació d’aquestes fonts el que aporta un valor afegit a aquesta edició; no conformant-se només amb la simple publicació dels documents, sinó també revelant els falsos i apòcrifs i desvetllant altres problemàtiques històriques.

Nº Col·lecció: 6

Any de publicació: 1994

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Diplomataris, Municipalisme

ISBN: 84-7935-222-1

Pàgines: 320