Back

Estudis

De remences a rendistes. Els Salellas (1322-1935).

Josep M. PUIG SALELLAS

Una obra que fa molt per revifar el camp de la història familiar a Catalunya, s’insereix dintre dels estudis que, a través de la localitat de les seves inquisicions, ajuden a fornir l’edifici del passat comú de la gent d’aquest país. Gràcies a l’arxiu de la seva família, el notari Puig Salellas construeix la història d’aquesta i de com arribaren a ser rendistes, partint des d’una de les capes més humils de la pagesia medieval, els remences. Inclou regests de 191 pergamins.

Nº Col·lecció: 9

Any de publicació: 1995

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Agrària i rural, Dret privat, Família

ISBN: 84-7935-273-6

Pàgines: 560