Back

Aquesta nova edició crítica d’un dels textos jurídics catalans de més categoria històrica, sens dubte la font més important del dret local o municipal del nostre país, té en consideració les diverses versions existents d’aquesta font i en subratlla les diferències, aportant un munt d’informació addicional, tant en comentaris històrico-jurídics com en apèndixs. Ningú dubta que es tracta d’una edició més que definitiva i adequada als requeriments dels estudiosos dels nostres dies.

Nº Col·lecció: 1

Any de publicació: 1996

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Compilacions, Municipalisme

ISBN: 84-7935-325-2

Pàgines: 592