Back

Estudis

Contractes de matrimoni al delta del Llobregat.

Jaume CODINA

Estudi complet sobre el matrimoni en aquesta contrada, es basa en nombrosa documentació notarial per arribar a una bona sèrie de conclusions sobre l’objecte d’estudi. L’obra no només és destacada per la gran quantitat de fonts consultades, sinó també per oferir-nos una sèrie de quadres, diagrames i taules que afavoreixen la seva lectura i consulta, no només als historiadors de la institució matrimonial sinó també, per exemple, als demògrafs.

Nº Col·lecció: 13

Any de publicació: 1997

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret privat, Família

ISBN: 84-7935-452-6

Pàgines: 508