Back

Diplomataris

Col·lecció documental del Regnat de Ferran II i la ciutat de València (1479-1516). Volum I.

Ernest BELENGUER CEBRIÀ

Primer volum dels dos que componen aquesta obra, que constitueix una selecció ampla de la innumerable documentació que hi ha a l’època de Ferran II i València, la ciutat més important i rica dels seus regnes, principats y senyorius patrimonials: en una paraula, de la Corona d’Aragó.

Ara aquesta obra presenta tots el documents del volum II de la tesi doctoral del autor del 1973 al voltant de Ferran II i la ciutat de València, que tres anys després es publicaria sota el títol de València en la crisi del segle XV. També recull documents que van ser citats en aquesta obra, però que no van ser desenvolupats documentalment. Els regests són ben llargs, sintetitzant gairebé el text publicat. A través d’ells el lector pot fer-se una idea d’aquella època, ja que aquesta vasta selecció ve de mans d’un gran especialista en aquest tema.

La documentació publicada prové de l’ Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Municipal de València, l’Arxiu del Regne de València i l’Arxiu de la Catedral de València.

Nº Col·lecció: 57

Any de publicació: 2011

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: València

Temàtica històrica: Diplomataris, Món urbà, Monarquia, Política i institucional

ISBN: 978-84-9779-995-9

Pàgines: 580