Back

Diplomataris

Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300).

Adquirir
IMPRIMIR

La història del monestir de Sant Daniel sorprèn tant al profà com a l’expert pels quasi deu segles de contínua existència d’aquesta institució monàstica, sense patir cap tipus de trasllat o exclaustració. En aquest volum trobarem la història documental dels tres primers segles del cenobi gironí, més algun document anterior, amb l’habitual desplegament d’erudició i professionalitat que ens mostren les obres de mossèn Josep Maria Marquès.

Nº Col·lecció: 12

Any de publicació: 1997

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Esglèsia

ISBN: 84-7935-400-3

Pàgines: 724