Back

Diplomataris

Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200). Volum II.

Ramón SAROBE

Adquirir
IMPRIMIR

El segon volum d’aquesta extensa obra desenvolupa la documentació de la comanda templera en els darrers vint anys del segle XII, incorporant 378 documents més. És de destacar que en aquesta col.lecció es publica quasi íntegrament el famós Cartulari de Gardeny, el contingut del qual, llevat de dos documents, és del sobradit segle. Es tracta d’una publicació d’imperatòria adquisició per a tots els interessats en la història de Lleida.

Nº Col·lecció: 17

Any de publicació: 1998

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Lleida

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-7935-566-2

Pàgines: 559