Back

Estudis

Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes.

Josep CAPDEFERRO I PLA

L’autor reprodueix la primera part de la tesi on havia estudiat el context històric en el qual visqué el jurista i on proporcionava noves dades biogràfiques inèdites. El doctor Capdeferro ha continuat i ha aprofundit l’estudi i la recerca del tema, i ara ens ofereix oportuns matisos i nombroses addicions, a més d’allò que ell denomina encertadament com “l’epistolari municipal fontanellà”, és a dir, la transcripció acurada i íntegra de gairebé dues-centes cinquanta cartes que Joan Pere Fontanella va dirigir als municipis de Girona, Manresa, Olot, Tortosa i Vic. Aquesta valuosíssima font de coneixement de la vida, de l’obra, de l’activitat professional i del pensament jurídic de Joan Pere Fontanella va precedida d’unes consideracions sobre les característiques tipològiques d’aquesta documentació i d’una detallada ratio editionis que justifica els criteris raonables seguits en el moment de la transcripció de la majoria de documents autògrafs i d’unes quantes còpies conservades de les cartes originals.

La vida de Joan Pere Fontanella es pot seguir fil per randa des dels seus orígens a la Garrotxa fins a la seva arribada a Barcelona, a finals del segle XVI, on viurà, treballarà i morirà al cap de cinquanta anys. L’arribada de Fontanella a Barcelona es produeix, doncs, poc abans que el nou rei Felip II (III de Castella) hi celebri la famosa Cort General de Catalunya (1599) en la qual es va aprovar la constitució que reconeixia la doctrina dels doctors com una de les fonts supletòries del dret català i que atorgava al ius commune i a la seva interpretació doctrinal pels juristes un paper rellevant per tancar el sistema de fonts del dret català, en servir de paràmetre regulador de l’equitat judicial que els magistrats de la Reial Audiència podien fer servir per resoldre les causes.

Nº Col·lecció: 61

Any de publicació: 2012

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Comarques de Girona, Catalunya

Temàtica històrica: Dret comú, Dret públic

ISBN: 978-84-9975-268-6

Pàgines: 682