Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Catàleg dels protocols notarials dels antics districtes de Falset i Gandesa.

Roser PUIG I TÀRRECH

Adquirir
IMPRIMIR

El catàleg dels protocols notarials d’aquests dos districtes veïns és fornit amb una valuosa introducció històrica sobre cadascun d’ells i també per a cadascuna de les seves notaries, intentant destriar-ne els orígens i funcionament. La seva redactora ha treballat amb documentació de 10 arxius diferents, pertanyent a un espai de temps situat entre l’Edat Moderna i el segle XX

Nº Col·lecció: 22

Any de publicació: 2000

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-7935-712-6

Pàgines: 204