Back
Adquirir
IMPRIMIR

Tot i que els manuals més antics que es conserven a l’Arxiu de Protocols del Districte Notarial de Balaguer són de mitjan segle XVI, l’abundor de documentació, que correspon a 21 localitats d’aquella contrada, fa que aquest arxiu sigui de formidable interès per als investigadors; que per primera vegada, i gràcies als auspicis de la Fundació Noguera, veuen publicat aquest llistat de fonts.

Nº Col·lecció: 13

Any de publicació: 1991

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Lleida

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-7935-049-0

Pàgines: 240