Back
Adquirir
IMPRIMIR

Els fons notarials conservats a l’Arxiu Històric de Terrassa pertanyen en la seva totalitat a l’Arxiu Notarial d’aquesta població, són un total de 1.640 protocols o llibres de registres, continguts en 2.072 volums, i un total aproximat d’onze mil documents entre anotacions soltes i plecs sense enquadernar, que han estat classificats segons les notaries o escrivanies originàries, a banda de la documentació pertanyent a d’altres notaries foranes, que també ha estat inclosa.

Nº Col·lecció: 5

Any de publicació: 1984

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-398-2673-7

Pàgines: 200