Back

Diplomataris

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum I.

Adquirir
IMPRIMIR

La Fundació Noguera inaugura la seva sèrie Diplomataris amb l’edició del famós cartoral, dit de Carlemany, de la Mitra de Girona. Mossèn Marquès forneix aquesta publicació amb un extens comentari sobre els instruments i les particularitats històriques del patrimoni episcopal gironí. Aquest primer volum inclou tots els documents del cartoral des del 891 a 1148, conformant doncs una ampla panòramica documental de l’Alta Edat Mitjana a Girona.

Nº Col·lecció: 1

Any de publicació: 1993

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Esglèsia, Feudalisme

ISBN: 84-7935-151-9

Pàgines: 436