Back

Acta Notariorum Cataloniae

Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa (1237-1242). Volum II.

Pere PUIG I USTRELL

Adquirir
IMPRIMIR

El segon volum del capbreu inclou 691 documents més, amb la qual cosa podem fer-nos una idea de quina és la importància d’aquesta font inigualable en la història documental catalana. L’obra no només ens proporciona extensa informació sobre Terrassa en si, sinó que a més ho fa sobre les poblacions i monestirs del seu entorn, tractant també temes com els batlles reials de la vila o diverses nissagues medievals famoses, com els Durfort.

Nº Col·lecció: 3

Any de publicació: 1992

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Notariat

ISBN: 84-7935-118-7

Pàgines: 424