Back

Acta Notariorum Cataloniae

Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa (1237-1242). Volum I.

Pere PUIG I USTRELL

Adquirir
IMPRIMIR

L’edició del primer volum conservat del notari Bertran acòlit, dipositat a l’Arxiu Històric de Terrassa, és important perquè és un dels capbreus notarials més antics conservats a tota Catalunya. Si bé els documents aquí transcrits no són més que assentaments o textos notulars, la seva importància històrica compensa sobremanera que no ens hagin pervingut els textos sencers. Aquest primer volum inclou 640 documents que abasten fins 1239.

Nº Col·lecció: 2

Any de publicació: 1992

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Notariat

ISBN: 84-7935-111-X

Pàgines: 328