Back

Diplomataris

Butllari de Catalunya: documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya (1198-1417). Volum II

Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ - Tilamnn SCHMIDT

Aquest es el segon volum de l’edició monumental del Butllari de Catalunya: documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya (1198-1417) que comprèn les més de 1.300 butlles pontifícies originals conservades als arxius de Catalunya, un nombre certament molt significatiu.

En la llarga època que comprèn el butllari, -més de 200 anys- el papat intervenía en els assumptes estatals de relativa importancia i en aquells altres de tipus social, cultural, polític, militar, i fins i tot en els petits assumptes de relacions amistoses de les famílies de les cases reials, especialment en l’àmbit del dret familiar i matrimonial. Tot plegat serveix per a conèixer la posició adoptada per la Santa Seu en els diferents moments i matèries en què la seva opinió era requerida.

Perquè el papa no era només una autoritat eclesiàstica i espiritual sinó també secular i política, el butllari, que conté les butlles papals originals en els arxius de Catalunya, esdevé com una síntesi de la història de l’Església i dels territoris de la Corona d’Aragó a més d’una eina imprescindible per als investigadors de l’època. Trobaran, a més de la transcripció del text original, el regest de cadascun dels documents.

Aquest primer volum abasta les butlles papals del segle XIII: D’INNOCENCI III (1198) A BENET XI (1304).

El volum II compren les butlles del PAPAT A AVINYÓ: DE CLIMENT V (1305) A GREGORI XI (1377).

El volum III compren les butlles del CISMA D’OCCIDENT: D’URBÀ VI (1378) A BENET XIII (1417) i EL CONCILI GENERAL DE CONSTANÇA.

Nº Col·lecció: 74

Any de publicació: 2016

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya, Corona d'Aragó (antics regnes), Europa

Temàtica històrica: Esglèsia, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-769-8

Pàgines: 865