Back

Estudis

Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Nativitat CASTEJÓN

Extensa investigació dels primers cents anys d’existència d’aquesta institució hospitalària de Barcelona, basada en l’estudi de dos-cents noranta-vuit documents que formen aquest repertori documental del segle XV. L’anàlisi acurada dels documents ha proporcionat moltes dades relatives a la fundació, l’emplaçament de l’edifici, el seu finançament i l’evolució de l’obra. L’estudi s’enriqueix amb un apèndix dels professionals del moment que intervingueren en l’obra, un índex toponomàstic i plànols i reproduccions fotogràfiques de l’hospital.

Nº Col·lecció: 39

Any de publicació: 2007

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Art i Arquitectura, Medicina i Ciència

ISBN: 978-84-9779-583-8

Pàgines: 434