Back

Estudis

Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català.

Adquirir
IMPRIMIR

És obvi el paper que els notaris tingueren en la configuració nacional de Catalunya. El I Congrés d’Història del Notariat Català fou una de les altres passes donades per la Fundació Noguera per donar a conèixer als ciutadans el grandiós paper portat a terme per aquests professionals al llarg dels segles. Hom publica en aquest volum totes les ponències i comunicacions del congrés, abastant una gran quantitat de temàtiques arran el món notarial.

Nº Col·lecció: 7

Any de publicació: 1994

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Dret privat, Dret públic, Notariat

ISBN: 84-7935-224-8

Pàgines: 772