Vocal

Lluís ROCA-SASTRE i MUNCUNILL

(Barcelona, 1930 - 2000)

Vocal de la Fundació Noguera, des que es va fundar, el 1976, i fins a la seva mort.

Notari de Barcelona. Vice-degà i degà del Col·legi de Notaris de Catalunya entre 1981 i 1983. Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i també vicepresident. Membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya. Creà la Fundació que porta el seu nom, dedicada a l’estudi i divulgació del dret, i a la qual llegà tota la seva extensa biblioteca jurídica. Autor de diverses publicacions en matèria de dret privat, d’entre les quals detaquem el Tractat de dret successori i la posada al dia i ampliació del Dret Hipotecari de Ramon M. Roca Sastre, el seu pare. Home polifacètic, era un gran aficionat a la pintura.