President

Lluís FIGA i FAURA

(Palamós, Baix Empordà, 1918 - Barcelona, 1996)

President de la Fundació Noguera entre el 1990 i 1995, i membre de la mateixa des que es va fundar, el 1976, i fins a la seva mort.

Notari de Barcelona, Secretari del Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, Censor 1er i Degà del mateix entre 1973 i 1974. Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i President entre el 1988 i el 1992. Professor encarregat de la Càtedra d’Organització Econòmica Internacional de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona, entre 1958 i 1963.

Formà part de la Comissió Compiladora de Dret Civil Català i de la Comissió Jurídica Assessora. Magistrat del Tribunal Superior de la Mitra d’Andorra des del 1976, del que en fou president el 1983. Fou president de Caixa de Catalunya del 1978 al 1983.

Fou membre emèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans i el 1993 va rebre la Creu de Sant Jordi.
Bona part de les seves publicacions s’han recollit en l’obra Miscel·lània Lluís Figa i Faura, editada per aquesta Fundació.