Vocal

Josep M. VILASECA i MARCET

(Barcelona, 1919 - 1995)

Vocal de la Fundació Noguera des del 1989 fins a la seva mort.

Advocat de l’Estat. Dorctor en dret i professor de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. President de la Comissió Jurídica Assessora i director de l’Institut d’Estudis Autonòmics. Vocal de la Junta directiva del Col·legi d’Advocats de Barcelona i president de la seva Comissió de Cultura. Dirigí la prestigiosa Revista Jurídica de Catalunya. Fou el principal organitzador del II Congrés Jurídic Català l’any 1971. Jurista, empresari i mecenes. Fou impulsor de nombroses entitats culturals, entre les quals destaca la Fundació Jaume Bofill.