Vocal

Enric GABARRÓ I SAMSÓ

(Barcelona 1910 - 1996)

Vocal de la Fundació Noguera, des que es va fundar, el 1976, i fins a la seva mort.

Notari de Barcelona, secretari i després degà del Col·legi de Notaris de Catalunya del 1954 al 1956. Especialitzat en dret mercantil, temà sobre el que va fer de conferenciant i hi publicà diversos treballs. Fundador i president de diverses empreses mercantils.