Col·laboracions

La Fundació sempre resta oberta a donar suport a iniciatives d’altres entitats i institucions o a promoure activitats de cooperació conjunta, en projectes afins als objectius de l’entitat.

Des de sempre, en l’ànim del notari Noguera i en el de la Fundació, ha sigut constant la voluntat de col·laboració en projectes comuns, tant a nivel de cooperació público-privada com entre entitats.

Fruit d’aquestes col·laboracions, s’han pogut dur a terme projectes ambiciosos i s’han aconseguit fites significatives.

La Fundació sempre resta oberta a donar suport a iniciatives d’altres entitats i institucions o a promoure activitats de cooperació conjunta, en projectes afins als objectius de l’entitat.

Presentació del Diccionari biogràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres, edició conjunta de l’Acadèmia i la Fundació , 2012.
Presentació del Diccionari biogràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres, edició conjunta de l’Acadèmia i la Fundació , 2012.
Presentació del Butllari de Catalunya: documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya (1198- 1417). Universitat de Lleida, 2017.
Presentació del Butllari de Catalunya: documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya (1198- 1417). Universitat de Lleida, 2017.

Nova col·laboració entre la Fundació Noguera i el Col·legi de Notaris

La Fundació i l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya han col·laborat un cop més, i en aquesta ocasió ha nascut l’obra “Els Degans del Col·legi de Notaris de Catalunya (1862-2012) : cent cinquanta anys d’història de la corporació notarial catalana” de la mà d’en Laureà Pagarolas i Sabaté i de na Lluïsa Cases i Loscos. Es tracta de la biografia dels degans del Col·legi. Any 2012.

La Fundació Noguera i el Col·legi de notaris presenten un nou llibre a Barcelona.

La Reial Acadèmia de Bones Lletres i la Fundació Noguera publiquen Diccionari biogràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres, sota la direcció de Pere Molas, Eulàlia Duran i Josep Massot; la redactació és de Margalida Tomàs i Mireia Campabadal.

La Fundació i Edicions 62 editen la biografia de Raimon Noguera, a càrrec d’Agustí Pons

Fruit de la col·laboració entre la Fundació i Edicions 62, el periodista i escriptor Agustí Pons publica l’obra El Notari Raimon Noguera i el llegat de Picasso, Miró i Pau Casals. Es tracta de la biografia detallada i molt documentada del notari Raimon Noguera, fundador d’aquesta entitat, i la seva mediació i influència en la creació i formació d’importants institucions culturals del país. Aquesta obra ha comptat també amb la col·laboració del Museu Picasso de Barcelona. Any 2010 / 2011

L’editorial Marcial Pons i la Fundació coediten el llibre “Doble oficialitat i llengua pròpia: dues llengües i un territori”.

Els principals estudis en matèria de dret lingüístic del notari Josep Maria Puig Salellas, que fou president de la Fundació fins l’any 2007, han estat recopilats a “Doble oficialitat i llengua pròpia: dues llengües i un territori,” a cura d’Ester Franquesa, llicenciada en Filologia Catalana, i de Lluís Jou, notari. Recull una desena dels articles sobre la regulació de les llengües en contacte, escrits per Puig Salellas entre 1983 i 1999. Una obra indispensable per a comprendre el tractament jurídic de la situació de contacte de llengües i interpretar la legislació lingüística vigent. Any 2009

Universitat de Barcelona, Fundació Lluí­s CarullaInstitut d’Estudis Catalansi, Facultat de Teologia de Catalunya:

El Diccionari del Català Antic (DCA) és un projecte compartit entre les cinc institucions, entre elles la Fundació Noguera. Es desenvolupa al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. La presentació del DCA va tenir lloc el novembre de 2009. Pretén la redacció d’un diccionari digital consultable en xarxa que reculli la caracterització de les unitats lèxiques del català des dels orígens de la llengua fins al segle XVI (inclòs), des del punt de vista del seu contingut i de la seva utilització en els textos. Any 2009

Ajuntament de Figueres

En l’edició del Llibre de Privilegis de la vila de Figueres (1267-1585), l’any 2004.

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Segona edició del Llibre del Consulat de Mar, el 2001.

Ajuntament de l’Alguaire

Publicació del Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista de 1076 a 1244, el 1999.

Fundació La Caixa

Co-finançament de la publicació d’Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, el 1999

Ajuntament de Lleida

Edició de la Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), el 1998.

Ajuntament d’Ascó

Jornades sobre el Territori i les seves institucions històriques, el 1997.

Fundació Vives Casajuana

Publicació conjunta del Llibre del Consulat de Mar, en quatre volums, que inclouen l’estudi jurídic i diplomàtic, entre 1981 i 1987.

Ajuntament de Terrassa i el seu Arxiu Històric Comarcal

Publicació del Llibre de privilegis de la vila i el terme de Terrassa (1228-1652). l’any 2006, que s’integra dins la col·lecció Llibres de Privilegis

Caixa Girona

L’any 2005 col·laboració en la publicació del Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona, volums I, II i III. i de les Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), volúms I , II, III i IV dins la colecció Diplomataris.

Ajuntament de Girona

Publicació del Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533) i el Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), els anys 2000 i 2001. Formen part de la col·lecció Llibres de Privilegis. L’any 2005, publicació del Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona, volums I, II i III. i de les Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), volúms I , II, III i IV dins la colecció Diplomataris.

Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona

L’any 2006, amb el magnífic treball del Departament d’Història Medieval de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, edició de l’obra magna Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona del segle XI, en els volums I, II, III, IV i V. dins la col·lecció Diplomataris.

Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya

Publicació conjunta de la Revista d’Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, des de 1985.

Universitat de Barcelona

Edició de la col·lecció Arnaldi de Vilanova opera medica omnia. Amb la Càtedra d’Història del Dret. Facultat de Dret de Barcelona, en la publicació de les Actes dels Simposis de Dret Comú i Catalunya, del 1990 al 1999, organitzades per aquest departament.