BRANCÓS I NÚÑEZ


  Enric  BRANCÓS I NÚÑEZ
   Vocal,
  (Girona, 1953)

Vocal de la Fundació Noguera des del 1996.

Notari des del 1979, exercint primer a la Bisbal, a Sabadell, l'any 1983, i a partir del 1984, a Girona. Membre de l'Académia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Fou membre de la Comissió de Codificació del Departament de Justícia de la Generalitat. És conseller de l'Unió Internacional del Notariat. Membre de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya. Ha publicat diversos treballs en matèria de dret de família i succesions, dret patrimonial i dret notarial.Pujar